Yangın Perdesi

Yangın perdesi ve duman perdesi ; düşey, yatay, farklı ve perde şeklinde, bina için uygulanan yangın senaryosuna, tahliye planlarına ve yapıya  göre yapı veya kompleksler içinde duman veya ısının bloke edilmesi ve yönlendirilmesi maksadıyla kullanılmaktadır. Yangın perdesi, yangın alarm sisteminden alınan tetikle otomatik veya manuel olarak kapanmakta veya açılmaktadır. 

Yangın perdeleri, dumanın ve ısının kontrol altına alınması, bloke edilmesi, kaçış yollarına giden koridorların can güvenliği açısından temiz tutulması, dumanın belirli süre içinde havuzlanarak tavan kotunda tutulması, aşağıya çökme süresi içinde personelin tahliye edilmesine fırsat sağlaması ve güvenli bölgeler yaratılmasında normalde pasif gibi gözüken ama yaptığı işleve bakılınca aktif bir çözümdür.

Duman perdesinde teknik amaç binaya uygulanan senaryonun çalışmasıyla ısı ve dumanı yönlendirmektir. Uzu koridorlar ve atriumlu yapılarda dağılan dumanın kontrol edilebilmesi ve bu süre içerisinde belirlenen sürede tahlieyenin gerçekleşmesinin sağlanması ve yine binanın diğer otomasyon sistemine bağlı duman tahliye sistemine dumanı ve ısıyı yönlendirmek için kullanılır.


Duman perdeleri iki esasa göre üretilmektedir.

1. Perdede kullanılan malzemenin hammadde halindeyken yanmaz solüsyonla yıkanması ve ondan sonra işlenmesi.

Bu yöntem perdenin uzun yıllar özelliğini kaybetmeden çalışmasını ve belirli sürelerde su ve detrjanla temizlenmesini sağlamaktadır.

2. Perdenin imalatından sonra üzerine yanmaz solüsyonla korunma sağlayan yöntemdir. imalatı kolaydır maliyet olarak da diğer imalata göre fiyat avantajı sağlamaktaıdr.

Yangın Perdesi Çalışma Prensibi

Korunmasını istenilen yada havuz oluşturulması istenilen alanın etrafında tavan kapalı şekilde yerleştilmekte olup 72 derecede kendiğinden devreye girmektedir. Ayrıca bina yangın otomasyon sistemindede tetik almasıyla birlikte kendiliğinde açılır. Sistemde perdenin kapalı olduğu konuma aktif pozisyondadır. Elen uyarı ile kendi ağılığı yada kullanılan yay ile birlikte perde açılır. 

Amaç kompartıman alanı olarak belirlenen bölgeler arasında duman ve ısısnın yayılmasını önlemek ve dumanı istenilen yöne yönlendirmektir.

Duman perdesi ihtiyaca göre özel olarak üretilmektedir. Termin ve montaj için lütfen şirket yetkilimzle görüşünüz.