Yangın Eğitimi

Yangına karşı mücadele tedbirle başlar, alacağınız ilk tedbir Yangın Güvenlik Sisteminizin var ve faal olmasıdır. Ikinci en önemli tedbir ise mevcut sisteminizi ve techizatlarınızı kullanmayı bilen, araçlı araçsız bir yangına müdahale edebilen eğitimli ve deneyimli personelinizin olmasıdır.

Yangın bir felakettir ve bu felakete sizin adınıza dur diyebilecek kişiler yangına en yakın olan iş yerinizde çalışanlarınız olacaktır. Felaket anında insanlar genelde akulları ile değil alışkanlıkları ile hareket ederler, İnsanlar ömürleri boyunca pek fazla yangınla karşılaşmazlar karşılaştıklarında ise manzara korkutucudur ve üstesinden gelebilmeleri için yeterli eğitimi almış ve kendine güveni kazanmış olmaları gerekir.

Işletmenizi korumak ve çalışanlarınızın can güvenliğini sağlamak için yapacağınız en iyi yatırımlardan biride personelinize aldıracağınız profesyonelce kişiler tarafından verilen yangın eğitimidir. Bir bunun yasal zorunluluğunu unutmamak gerekir.

Yasal Zorunluluk

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve ilgili yönetmelikler, işletmerin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesini ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır.

Yangın Eğitiminin Amacı Nedir ?

Katılımcılara başlangıç aşamasındaki bir yangına, nasıl müdahale edilmesi gerektiğini öğretmek. Yanma ve yangın hakkında bilgi vererek yangın bilinci oluşturmak, Yangın türüne göre uygun söndürme maddeleri ve yangın yerindeki tehlikeleri öğretmek.

Eğitimin süresi

Eğitimin süresi katılımcı sayısı ve işletmenin tehlike sınıfına göre değişiklik göstermektedir. En yaygın kullanılan ders saati temel yangın eğitimi için 2 saattir.

Eğitimin sonrası verilecek belgeler

Yangın tehlike sınıfına göre işlenen ders saati sonrasında tüm katılımcılara Yangın Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir. Ayrıca işletmeye de yangın eğitimi hakkında rapor verilmektedir.

Eğitimin konuları nelerdir?

Yangın eğitimi 2 ana başlık altında toplanmaktadır.

1-Temel Yangın Bilgisi. (Yanma ve yangın bilgisi)

2-İleri Düzey Yangın Eğitimi

Temel Yangın Bilgisi eğitimi; Tüm personele yanma ve yangın nedir, Yangın sınıfları nelerdir, Söndürme maddeleri nelerdir, Hangi yangına ne tip söndürücü ile  müdahale edilir gibi genel konularda verilen eğitimdir.

İleri Düzey yangın eğitimi; Temel konular ve Yangına müdahale teknikleri, olay yerindeki tehlikeler, Bina da kullanılan Yangın Güvenlik Sistemleri, Ekip çalışması,

Yangın anında doğru davranış tarzı, Acil durum planlaması, Yangın Önleyici tedbirler, Yangının safhaları konularında daha geniş içerikli bilgi verilmektedir.

Yangın Tatbikatı Nedir ?

İşletmedeki tüm çalışanların, olası bir  yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek  can kaybı ve zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır. Tahliye konusunda alışkanlık kazandırmak, Tahliye yollarını ve tahliye esaslarını öğretmektir.

Yangın Tatbikatının amacı nedir?

Mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin; Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde muhtemel çıkabilecek yangın olaylarının önlenmesi için gerekli koruyucu önlemleri almak, yangın esnasında söndürme ve kurtarma tekniklerini uygulamak, mevcut Personele yangın güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilgilerini beceriye dönüştürmek, yangın anında kullanılacak koruyucu teçhizat ile söndürme malzeme ve cihazlarını tanıtmak, olası yangında yangın söndürme tekniklerini ve bina – tesis tahliye işlemlerini öğretmektir.

Yangın Eğitimi Konuları

Yanma ve yangın nedir
Yanmanın çeşitleri
Yangının sınıfları
LPG  ve doğal gaz yangınları
Yangının çıkış sebepleri
Bina yangın ekipleri ve görevleri
Yangın söndürme maddeleri
Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri.
Yangın  anında hareket tarzı
Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar
Yangıda Hareket Tarzı
Olay yerindeki tehlikeler

Bizim Farkımız Nedir?

Hiç yaşamadığınız kadar gerçek, yaşanmış  hikayeler  ve tecrübelerle dolu tamamen itfaiyeci eğitim kadrosu ile müfredata uygun Yangın Eğitimi,

Faydalı bulunmayan hiç bir eğitimimizden ödeme almıyoruz.

Biz tatbikatlarda gerçeği yaşatıyoruz…

Tamamı hazır müfredat değil, İşletmenize uygun eğitim çözümleri.

Tatbikatlarda uyguladığımız senaryo ve yöntemlerle gerçeğe yakın tatbikatlar düzenliyoruz.

MERAK EDİLEN SORULAR?

yangın eğitim sertifikası nereden alınır; Yangın eğitimi veren Milli eğitime bağlı eğitim kurumlarından. Diğer firmalar sadece katılım belgesi verebilir.
yangın eğitimi sertifikası;Milli Eğitim Bakanlığınca Yangın Eğitimi aldığınızı gösterir, 
yangın eğitimi zorunluluğu; Son çıkan İSG Kanununa göre ve 2009 Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre tehlike sınıfınız ve personel sayınız doğrultusunda belirli sayıda personele yangın eğitimi alma zorunluluğu vardır.
meb onaylı yangın eğitimi; Sadece MEB Kurumlarında verilir.
yangın eğitici eğitimi sertifikası; Üniversitelerin Meslek Bölümlerinde Belirli aralıklarla verilen sertifikadır. Yangın Eğitici Eğitimi Sertifikası alan personel iş yerinde diğer personele eğitim verebilir.
yangın eğitimi sertifikası örneği; Herhangi bir sertifika örneğini Düzenleyebilirsiniz.
yangın sertifikası ne işe yarar; Yangın Eğitimi Aldığınızı ve iş yerinizde başlangıç tarzındaki küçük yangınlara müdahale edebilmenizi sağlar.
yangın eğitimi slayt; İnternette bol miktarda bulunmaktadır.