Yangın Merdiveni Zorunluluğu

Yangın Merdiveni Zorunluluğu

Yangın merdivenleri, yangın esnasında insanların hem en hızlı hem de güvenli şekilde dışarı çıkmalarını sağlar. Dünya çapında yapılan araştırmalar, 3 ile 6 dakika arasında yangın çıkan bölgenin tamamıyla alev ve dumanlarla kaplandığını ortaya koymuştur. Bu da, normal merdivenlerin kullanılarak binalardan çıkılmasını imkansız hale getirir. Sonuçta da can kayıpları ve ek olarak da büyük oranda maddi kayıp oluşur. Bu durumda özel olarak geliştirilecek alternatif tahliye yollar, başta can kaybı, sonrasında da büyük maddi hasarların önlenmesinde hayati etkiye sahiptir. Yangın merdiveni, alternatif güvenli kaçış için geliştirilmiş özel merdivenlerdir. Sistemde bulunması gereken özellikler, montajı ve konumlandırılması yönetmeliklerle belirtilmiştir.

Yangın Merdiveni Zorunluluğu
Yangın merdiveni uygulamalarında binanın yüksekliği, binada bulunan insan sayısı, binanın yaşı ve kullanım amacı gibi durumlar göz önünde bulundurulur. Doğru sistem için, itfaiye tarafından olumlu raporu verilmesi şarttır.

Yangın merdivenliği zorunluluğu konusunda birtakım yasal düzenlemeler mevcuttur. 4 katı aşmayan ve bireysel oturma amaçlı kullanılan binalarda yangın merdiveni bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak, binanın yüksekliği 21.50 metreden yüksek 30.50 metreden alçaksa, o binada yangın merdiveni bulunması yasal bir zorunluluktur. Binanın yüksekliği 30.50 metreden yüksek, 51.50 metreden alçaksa yasalar gereğinde binaya iki yangın merdiveni yapılması zorunlu kılınmıştır. Yüksekliği 51.50 metreden daha fazla olan binalarda ise, en az iki yangın merdiveni bulunması gerekmektedir. Kalabalık binalarda yangın merdivenleri can kaybı yaşanmasını büyük oranda önlendiğinden, yasalarla düzenlenerek zorunlu tutulmuştur. Ancak, binalarda doğru sistemin uygulanması da kilit nokta olduğundan, gerekli şartlar sağlandığına ve doğru yangın merdiveni siteminin uygulanmasına karar verildiğine dair itfaiye raporu gerekmektedir.

Kat sayısı 4’ten az olan binalarda zorunlu olmayan yangın merdivenleri, kalabalık ve yüksek binalarda zorunludur. Özelliklerinden konumlandırılmasına kadar her aşaması da, yasalarda belirtilmektedir.

Diğer Yazılar