YANGIN MERDİVENİ PLANI

YANGIN MERDİVENİ PLANI

Yangın kapısı ile bütün olacak şekilde kullanılan yangın merdivenleri yangına karşı alınacak önlemlerden biridir. Binada bulunan kişilerin kısa süre içerisinde dışarı çıkarılmasını sağlayan bu merdivenler aynı zamanda diğer doğal afetler ya da olumsuz durumlara karşı da tahliye yapılmasını sağlar. Bu nedenle her binanın yapısına uygun şekilde merdiven türü seçilip üretilmelidir. Merdivenin amacına hizmet edebilmesi adına standartlara uygun şekilde üretilmesi gerekmektedir. Bu durum tüm yangın merdiveni çeşitleri için geçerlidir.

Yangın merdiveni üretiminde z tipi ve dairesel olmak üzere iki tür merdiven şekli mevcuttur. Yüksek katlı yapılar için genellikle z tipi yangın merdiveni daha çok tercih edilmektedir. Dairesel yangın merdivenleri ile alçak ve konut olarak kullanılan yerler için uygun görülmektedir. Yapılan yangın merdiveninin koruyucu olabilmesi adına günlük yaşamda amaç dışı kullanımı önlenmelidir. Özellikle bina içine yapılan merdivenlerin zamanla insanlar tarafından eşya depolama alanı olarak kullanıldığı görülmektedir. Evlerde fazla yer tutan küçük ya da büyük pek çok eşya bu alanlara koyulmaktadır. Bu durum bina dışına monte edilen yangın merdivenleri için de geçerli olup buralar çiçek, saksı, çamaşır askısı gibi parçalarla doldurulmaktadır. Bunun yanı sıra bazı bina sakinleri hırsızlık tehlikesine karşı yangın merdiveni kapısını kilitlemekte ve bu da yangın anına çıkışı imkânsız hale getirmektedir. Bunu önlemek adına hırsızlara karşı daha farklı çözüm yöntemleri denenmelidir. Merdivene çıkış noktası olan yangın kapıları yalnızca içeriden açılmakta olup bunun için herhangi bir tedbir almaya ihtiyaç yoktur. Önemli olan nokta hem yangın merdivenlerin hem de kapılarının yönetmeliğe uygun ve birinci sınıf malzemeler kullanılarak üretilmesi gerekir.

Yangın Merdiveni Yönetmeliği
Üretim aşamasında uyulması gereken ölçütler ve koşullar ile ilgili güncel bilgiye yangın merdiveni yönetmeliği üzerinden ulaşılır. Bu yönetmeliğe göre binadaki kişi sayısı maksimum 50 iken merdivenin çıkış genişliği 80 cm, kişi sayısı 200’den fazla olan yerlerde ise bu genişlik 150 cm olmalıdır. Binadaki kişi sayısı 200’ün üzerinde ise yangın çıkış kapısının dışarıya açılan kısımlarında genişlemeler yapılabilir. Yangın merdiveni eğer binanın içinde konumlandırıldıysa bu durumda güvenlik açısından bir havalandırma bacası kullanılmalıdır. Aynı zamanda merdivenin üretiminde kullanılan tüm malzemelerin yangına karşı minimum 90 dakika dayanabiliyor olması gerekir. Eğer yangın anında merdivenin olduğu bölüme duman geçişi olursa güç kaynağını binadaki elektrik sisteminden almayıp kendi güç sistemini kullanan mekanik bir havalandırma kullanılması şartı vardır.

Bina dışına yapılan yangın merdiveni çıkış esnasında düşme, kayma gibi olumsuz durumlar yaşanmaması adına korkuluklu olacak şekilde tasarlanmalıdır. Merdiven çıkış noktasında yer alan kapı mutlaka kolayca açılabilmelidir. Bu amaçla bodrum katta bulunan çıkış kapısı itfaiyecilerin rahatça giriş çıkış yapabileceği ölçülerde olmalıdır. Aksi halde zamanında müdahale yapılamayacak ve yangın sebepli can ve mal kayıpları daha da artacaktır.

Diğer Yazılar