Yangın Merdiveni Ölçüleri

Yangın Merdiveni Ölçüleri

Kaçış merdiveni” yangın merdiveninin diğer ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kaçış merdivenlerinin amacına uygun kullanılabilmesi “yangın merdiveni ölçüleri” binaların yapısı ve metrekare ölçülerine göre değişmektedir. Yangın merdiveni olası doğal afetlere karşı can sağlığını korumak için oldukça önemlidir. Yangın merdivenlerinin hayat kurtarması için aşağıdaki özelliklere uygun olması çok önemlidir.

Yangın Merdiveninin Özellikleri

1-Yanıcı hiçbir malzeme kaçış merdiveni üretiminde kullanılmamaktadır. Böylece yangın merdivenleri yangınlara karşı 120 dakika boyunca dayanıklılığını korumaktadır. 90 dakika boyunca yangından çıkan dumanı diğer alanlardan ayırması gerekmektedir.

2-Kaçış merdivenlerinin bir binada kaç tane olması gerektiği çok önemlidir. Aksi bir faktör olmadığı sürece, 25 kişi ile 50 kişiden fazla kişinin yer aldığı yapılarda en az 2 adet yangın çıkışı yer almalıdır. Kişi sayısının 500 kişinin üzerine çıktığı durumlarda çıkış sayısı en az 3 adet olmalıdır. 1000 kişinin üzerinde kişinin yer aldığı yapılarda, en az 4 adet yangın çıkış noktası bulunması gerekmektedir.

3-Yangın merdiveni her zaman yapının içinde değil dışında da bulunabilir. Bunun bazı kuralları vardır. Mesela; yapının yüksekliği 21,5 metreden fazlaysa, binanın dışında bulunan kaçış merdiveni yapılamaz.

4-Kaçış merdiveni yapılması istenen binanın yüksekliği 30,5 m’den fazla ve 51,5 m’den daha az olmamalıdır. (Eğer 30,5 metreden fazla 51,5 metreden az ise yapıya 2 adet daha kaçış merdiveni yapılmalıdır)

5-Yangın merdivenlerinin her bir kısmında 17 basamaktan fazla ve 4 basamaktan az olmamak üzere mesafeler yer almalıdır. Dönemeç kısımları geniş olarak yapılmalıdır.

6-Yangın merdiveninin yerden bulunduğu yere yüksekliği en az 2,10 cm olması gereklidir.

7-Merdivenlerin dönemeç ve bitim kısımlarının arasındaki mesafe farkı en az 3 metre olmalıdır.

8-Kaçış merdiveninin basamaklarının yüksekliği 1.75 mm’den fazla olmamalı, basılan kısmının genişliği 250 mm’den az olmamalıdır.

9-Yangın kaçış merdiveni olarak kullanılan merdivenlerin basamaklarının en dar alanı 100 mm’den az olmamalı, diğerlerinde ise 125 mm’den daha az olmamalıdır.

10-En önemli hususlardan biri de yangın merdivenlerinin iki tarafında da duvar, korkuluk veya set yer alması zorunluluktur. Güvenlik için merdivenin genişliği 80 cm’den az olmamalıdır. Eğer 80 cm’den az olursa bu merdivenlerde yalnızca bir adet korkuluk yer alabilir. Yangın merdiveninin can güvenliği için kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekmektedir.

Diğer Yazılar