Yangın Merdiven Kapısı

Yangın Merdiven Kapısı

Yangın sırasında güvenliğin sağlanması ve uygun şekilde tahliyenin gerçekleşmesi için kullanılan kapılara yangın merdiven kapısı denilmektedir. Bu kapılar çeşitli özellikleri sayesinde yangından etkilenmez. Dumana karşı sızdırmazlık sağlayan ve alevden etkilenmeyen kapılar güvenli şekilde binanın terk edilmesine olanak tanır. Ayrıca yangının yayılımını engelleyerek insan tahliyesine ortam hazırlar. Bir yangın anında en önemli şey insanların tahliyesidir. Bu yüzden yangın merdivenleri oldukça önemlidir.

Yangın Merdiven Kapısı Özellikleri
Yangın merdivenleri çeşitli özelliklere sahiptir. Sıradan kapılardan farklı olan yangın merdiven kapısı bu özellikleri sayesinde yangından etkilenmez. Yangın esnasında zarar görmez. Sonucunda ise güvenli tahliyenin gerçekleşmesini sağlar. Yangın kapısı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

l Normal bir kapı olarak kullanılmaya imkân tanır. Normal zamanlarda giriş çıkışa müsaade edecek sistemden oluşur.

l Yangın esnasında tutuşmaz. Alev almaz ve erimez. Kapı kolları yangın sıcaklığından kaynaklı olarak ısınmaz.

l Duman sızıntısını önler. Duman sızmasını engelleyerek yangın merdiveninin duman altında kalmasına engeller. Bu sayede güvenli tahliyeyi sağlar.

l Yangın esnasında en az 45 dk. boyunca dayanacak şekilde bir malzemeden imal edilen kapılar bütünlüğünü koruyarak yangın süresi boyunca yangın merdiveni hattının sağlam kalmasını sağlar.

Bu özellikler bir merdiven kapısında olması gereken en önemli özelliklerdendir.

Yangın Merdiven Kapısı Şartları
Yangın merdiven kapısı seçenekleri dayanım süresine göre değişebilmektedir. Bazı yangın merdiven kapısı modellerinde dayanım süresi dakika iken bazı modellerde bu süre 3 saate kadar çıkabilmektedir. Burada seçim yapılırken genelde istenilen temel şart kapının bulunduğu duvarın yangına dayanım süresinin dörtte üçü süre kadar kapının dayanabilmesidir. Bu şartı sağlayan kapılar uygulamada kullanılabilir.


Bir diğer şart ise kapıların kendisinin kapanabilmesidir. Herhangi bir etki olmadan kapı kendi halinde kapanmalı ve bu kapanmayı engelleyecek kuvvetin 40 Newton’dan fazla olmaması gerekir. Başka bir şart ise kapıların tamamıyla açık duracağı durumlarda geçerlidir. Bu şarta göre eğer yangın kapısı normal zamanlarda kapanmayacak ve açık şekilde kullanılacaksa bir sensör bulunmalıdır. 


Bu sensör yardımı ile yangın anında kapı otomatik kapanmalıdır. Ayrıca sensöre gelen elektrik enerjisinin kesilmesi durumunda da kapı otomatik olarak kendisini kapatmalıdır. Bu sızdırmazlık için oldukça önemlidir.

Diğer Yazılar